Search
 
Choose your language here.
Önskelista

Service

Sekretess

Den person som ansvarar för datahanteringen är:

Thomas Klatt
Willy-Brandt-Weg 36
48155 Münster
Tyskland
Telefon: +49 251 93216949
E-post: [email protected]

 

Vi är glada att du är intresserad av vår webbutik. Det är mycket viktigt för oss att skydda din integritet. Vi beskriver hur vi hanterar dina uppgifter i detalj nedan.

 

1.  Få tillgång till data och hosting

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information. Varje gång en webbplats öppnas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som innehåller (till exempel) namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för begäran, mängden data som överförts och leverantören som skickar begäran (åtkomstdata), och dokumenterar begäran.

 

Denna åtkomstdata bedöms uteslutande i syfte att säkerställa problemfri drift av webbplatsen och för att förbättra det vi erbjuder. Detta tjänar till att skydda vårt legitima intresse av att korrekt presentera vårt erbjudande, vilket har företräde vid intresseavvägningen i enlighet med artikel 6 stycke 1 klausul 1 i GDPR. All åtkomstdata kommer att raderas senast sju dagar efter ditt besök på site.

 

Tredje parts värdtjänster

Som en del av behandlingen för vår räkning förser en tredje part oss med värdtjänster och webbplatspresentation. All data som samlas in som en del av användningen av denna webbplats eller i de formulär som tillhandahålls på hemsidan enligt beskrivningen nedan hanteras på tredje parts servrar. Hanteringen på andra servrar sker endast inom den omfattning som förklaras här.

 

Denna tjänsteleverantör är belägen i ett land som tillhör Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

2. Datainsamling och användning för avtalsbehandling, kontakt och öppnande av ett kundkonto

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt förser oss med dem som en del av beställningen eller när du kontaktar oss (t.ex. med hjälp av ett kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana. Detta beror på att vi behöver dessa uppgifter för att behandla din beställning eller kontaktförfrågan, och vi skulle inte kunna skicka din beställning eller svara på din kontaktförfrågan utan den informationen. De insamlade uppgifterna kan ses på respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter du tillhandahåller i enlighet med artikel 6 stycke 1 punkt 1 lit. b i GDPR för kontraktsbehandling och behandling av din förfrågan.
I den mån du har gett ditt samtycke enligt artikel 6 stycke 1 punkt 1 lit. a i GDPR genom att öppna ett kundkonto, använder vi dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto.
Efter avtalets slut eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att begränsas för vidare bearbetning och raderas efter skatte- och kommersiella lagringsperioder såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller att vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver denna punkt, vilket är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig om i denna sekretesspolicy. Ditt kundkonto kan raderas när som helst genom att antingen skicka ett meddelande med hjälp av kontaktalternativen som beskrivs nedan eller genom att använda funktionen i själva kundkontot.

 

3. Dataöverföring

För att uppfylla avtalet i enlighet med artikel 6 stycke 1 punkt 1 lit. b i GDPR vidarebefordrar vi dina uppgifter till det rederi som beställts med leveransen i den mån detta krävs för leverans av de varor du har beställt. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer under beställningsprocessen kommer vi att vidarebefordra de betalningsuppgifter som samlats in till det finansinstitut som fått i uppdrag att betala och, om tillämpligt, den betaltjänstleverantör som beställts av oss eller den valda betaltjänsten för betalningshantering. Några av de utvalda betaltjänstleverantörerna samlar också in dessa uppgifter själva, i den mån du skapar ett konto hos dem. I det här fallet måste du logga in på betaltjänstleverantören med dina åtkomstdata under beställningsprocessen. I detta avseende gäller respektive betaltjänstleverantörs sekretesspolicy.

 

Dataöverföring till leverantörer av frakttjänster

Förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke under eller efter beställningen kommer vi att vidarebefordra din e-postadress och telefonnummer till den valda leverantören av frakttjänster i enlighet med artikel 6 stycke 1 klausul 1 lit. a i GDPR. Detta för att de ska kunna kontakta dig före leverans i syfte att meddela leverans eller samordna.

 

Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande via ett av kontaktalternativen som beskrivs nedan eller genom att direkt kontakta leverantören av frakttjänster på kontaktadressen nedan. Efter återkallande av ditt samtycke kommer vi att radera motsvarande uppgifter såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver denna punkt, vilket är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig om i denna sekretesspolicy.
DHL
Mergenthalerstraße 12
48268 Greven
Tyskland

 

DPD
Im Gewerbepark 10
49326
Melle

 

4.  Nyhetsbrev och postreklam via e-post

Reklam med prenumeration på nyhetsbrevet

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs för detta eller separat tillhandahållna av dig för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post baserat på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 stycke 1 punkt 1 lit. a i GDPR.

 

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet, antingen genom att skicka ett meddelande med hjälp av kontaktalternativen nedan eller genom att använda länken i nyhetsbrevet. Efter att ha avslutat prenumerationen kommer vi att radera din e-postadress från mottagarlistan om du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver denna punkt, vilket är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig om i denna sekretesspolicy.

 

Reklam via email utan att prenumerera på nyhetsbrevet och din rätt att invända

Om vi får din e-postadress i samband med köp av varor eller tjänster och du inte uttryckligen har invänt mot det, förbehåller vi oss rätten att regelbundet erbjuda dig produkter som liknar dem du redan har köpt från vårt sortiment via e-post i enlighet med § 7 para 3 i den tyska lagen mot illojal konkurrens (UWG). Detta tjänar till att skydda vårt legitima intresse av reklam till våra kunder, vilket har företräde vid intresseavvägningen.
Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativen som beskrivs nedan eller via motsvarande länk i reklammeddelandet utan att ådra dig andra kostnader än den grundläggande kostnaden för att överföra detta meddelande.

 

Nyhetsbrevet skickas som en del av behandlingen för vår räkning av en tjänsteleverantör till vilken vi vidarebefordrar din e-postadress. Denna tjänsteleverantör är belägen i ett land som tillhör Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Annonsering via post och din rätt att invända

Vi förbehåller oss rätten att använda ditt för- och efternamn samt din postadress för våra egna reklamändamål, t.ex. för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter per post. Detta tjänar till att skydda vårt legitima intresse av att marknadsföra till våra kunder, vilket har företräde vid intresseavvägningen i enlighet med artikel 6 stycke 1 klausul 1 lit. f i GDPR.

 

Annonsering via post skickas som en del av behandlingen för vår räkning av en tjänsteleverantör till vilken vi vidarebefordrar dina uppgifter.
Du kan när som helst invända mot lagring och användning av dina uppgifter för dessa ändamål genom att skicka ett meddelande till ett av kontaktalternativen som beskrivs nedan.

 

5. Cookies och webbanalys

Vi använder så kallade cookies på olika sidor för att göra ditt besök på vår webbplats visuellt tilltalande, för att möjliggöra användning av vissa funktioner, visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningsändamål. Detta tjänar till att skydda vårt legitima intresse av en optimerad presentation av vårt erbjudande, vilket har företräde vid intresseavvägningen i enlighet med artikel 6 stycke 1 klausul 1 lit. f i GDPR. Cookies är små textfiler som automatiskt lagras på din enhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter webbläsarsessionens slut, dvs. efter att du stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats (beständiga cookies). Lagringstiden finns i översikten över din webbläsares cookie-inställningar. Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om inställningen av cookies och besluta från fall till fall om du vill acceptera dem, acceptera cookies i vissa fall eller utesluta dem i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookie-inställningarna. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare och detta förklarar hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du hittar denna information för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™
Opera™

 

Funktionaliteten på vår webbplats kan försämras om du inte accepterar cookies.

 

I den mån du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6 stycke 1 punkt 1 lit. a i GDPR, använder denna webbplats den så kallade DoubleClick-cookien som en del av dess användning av Google Analytics (se nedan) för reklamändamål, vilket gör att din webbläsare kan kännas igen när du besöker andra webbplatser. Informationen som automatiskt genereras av cookien om ditt besök på denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och sparas där. IP-adressen förkortas genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats innan den överförs inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra avtalsslutande stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer din fullständiga IP-adress att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs från din webbläsare för användning av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google data.

 

Google kommer att använda denna information för att skapa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. När syftet har slutförts och efter att vi har slutat använda Google DoubleClick kommer de data som samlats in i detta sammanhang att raderas.

 

Google Double Click erbjuds av Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag med säte i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de).
I den mån information överförs till Googles servrar i USA och sparas där, är det amerikanska Google LLC-företaget certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan visas here. Som ett resultat av avtalet mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt lämplig dataskyddsnivå för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att inaktivera Double Click-cookien med hjälp av denna link. Du kan också ta reda på om inställningen av cookies och justering av inställningar från Digital Advertising Alliance. Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om inställningen av cookies och besluta från fall till fall om du vill acceptera dem, acceptera cookies i vissa fall eller utesluta dem i allmänhet. Funktionaliteten på vår webbplats kan försämras om du inte accepterar cookies.

 

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys

I den mån du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6 stycke 1 punkt 1 lit. a i GDPR, använder denna webbplats Google (Universal) Analytics för webbplatsanalys. Denna webbplatsanalystjänst erbjuds av Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag med säte i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de). Google (Universal) Analytics använder metoder som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen, t.ex. med hjälp av cookies. Informationen som genereras automatiskt om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och sparas där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas din IP-adress innan den överförs inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra avtalsslutande stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer din fullständiga IP-adress att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs från din webbläsare för användning av Google Analytics kommer normalt inte att slås samman med andra Google-data. När syftet har slutförts och efter att vi har slutat använda Google Analytics kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas.

 

I den mån information överförs till Googles servrar i USA och sparas där, är det amerikanska Google LLC-företaget certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Som ett resultat av avtalet mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt lämplig dataskyddsnivå för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida effekt genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig från följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Detta förhindrar insamling av data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress), liksom behandlingen av dessa data av Google.

 

Som ett alternativ till webbläsarens plugin-program kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics samlar in data när du besöker denna webbplats i framtiden. Detta kommer att placera en opt-out-cookie på din slutenhet. Om du raderar dina cookies kommer du att bli ombedd att ge ditt samtycke igen.

 

I den mån du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6 stycke 1 klausul 1 lit. a i GDPR använder denna webbplats också Google Signals. Detta är en utökad funktion av Google Analytics som möjliggör så kallad "cross-device tracking". Det innebär att om dina internetaktiverade enheter är länkade till ditt Google-konto kan Google generera rapporter om ditt användningsbeteende (särskilt antalet användare på olika enheter), även om du byter slutenhet. För att göra detta använder Google data förutsatt att du har aktiverat inställningen "anpassad annonsering" på ditt Google-konto.
Vi behandlar inte personlig information i detta avseende, vi får bara statistik från Google Signals.
Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med framtida effekt genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig från följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Detta förhindrar insamling av data som genereras av cookien och relaterar till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress), liksom behandlingen av dessa uppgifter av Google. Du kan också inaktivera inställningen "anpassad annonsering" i ditt Google-konto. Du hittar information here.

 

6. Marknadsföring på nätet

Google-annonser Remarketing

Vi använder Google Ads för att marknadsföra denna webbplats i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. För att göra detta ställs en så kallad remarketingcookie från Google in när du besöker vår webbplats. Detta möjliggör automatiskt intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och baseras på de sidor du besöker. Detta tjänar till att skydda vårt legitima intresse av optimerad marknadsföring av vår webbplats, vilket har företräde vid intresseavvägningen i enlighet med artikel 6 stycke 1 klausul 1 lit. f i GDPR. När syftet har slutförts och när vi har slutat använda Google Ads Remarketing raderas de uppgifter som samlats in i detta sammanhang.

 

Alla ytterligare databehandling sker endast om du har godkänt att din webb- och appwebbläsarhistorik kommer att länkas till ditt Google-konto och information från ditt Google-konto som används för att visa anpassade annonser som du ser online. I det här fallet, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, använder Google dessa uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgrupper för remarketing över flera enheter. För att göra detta länkar Google tillfälligt dina personuppgifter med Google Analytics-data för att bilda målgrupper.

 

Google Ads är en tjänst som erbjuds av Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag med säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de).
I den mån information överförs till Googles servrar i USA och sparas där är det amerikanska Google LLC-företaget certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan visas here. Som ett resultat av avtalet mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt lämplig dataskyddsnivå för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

 

Du kan inaktivera remarketingcookien med den här link. Du kan också ta reda på mer om inställningen av cookies och justering av inställningar från Digital Advertising Alliance.

 

Microsoft-annonsering

Vi använder Microsoft Advertising för att marknadsföra denna webbplats i sökresultaten på Bing, Yahoo, MSN och tredje parts webbplatser. I den mån du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6 stycke 1 punkt 1 lit. a i GDPR, ställs en cookie automatiskt in när du besöker vår webbplats. Detta möjliggör automatiskt intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och baseras på de sidor du besöker. När syftet har slutförts och när vi har slutat använda Microsoft Advertising kommer de data som samlas in i detta sammanhang att raderas.

 

Microsoft Advertising erbjuds av Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan visas here. Som ett resultat av avtalet mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt lämplig dataskyddsnivå för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida effekt genom att inaktivera remarketingcookien med hjälp av denna link. Du kan också ta reda på mer om inställningen av cookies och justering av inställningar från Digital Advertising Alliance.

 

Google-kartor

Denna webbplats använder Google Maps för att visuellt visa geografisk information. Google Maps är en tjänst som erbjuds av Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag med säte i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de). Detta tjänar till att skydda vårt legitima intresse av en optimerad presentation av vårt erbjudande och enkel åtkomst till våra platser, vilket har företräde vid intresseavvägningen i enlighet med artikel 6 stycke 1 punkt 1 lit. f i GDPR.
När Google använder Google Maps överför eller behandlar data om webbplatsbesökarnas användning av kartfunktionerna, som kan inkludera deras IP-adress och platsdata. Vi har inget inflytande på denna databehandling.
I den mån information överförs till Googles servrar i USA och sparas där, är det amerikanska Google LLC-företaget certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan visas here. Som ett resultat av avtalet mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt lämplig dataskyddsnivå för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.
För att inaktivera Google Maps-tjänsten och därmed förhindra att data överförs till Google måste du inaktivera JavaScript-funktionen i din webbläsare. I det här fallet kan Google Maps inte användas eller kan endast användas i begränsad utsträckning.
Ytterligare information om hur Google behandlar data finns i sekretesspolicyn Google. Användarvillkoren Google Maps innehåller detaljerad information om karttjänsten.
Databehandling sker på grundval av ett avtal mellan de gemensamt ansvariga personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 26 i GDPR. Detta kan ses here.

 

Google reCAPTCHA

För att skydda våra webbformulär från missbruk och från skräppost använder vi Googles reCAPTCHA-tjänst på några av formulären på denna webbplats. Google reCAPTCHA är en tjänst som erbjuds av Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag med säte i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de). Genom att kontrollera en manuell inmatning förhindrar denna tjänst automatiserad programvara (så kallade bots) från att utföra felaktiga aktiviteter på webbplatsen. Detta tjänar till att skydda vårt legitima intresse av att skydda vår webbplats från missbruk och problemfri presentation av vår online-närvaro, vilket har företräde vid intresseavvägningen i enlighet med artikel 6 stycke 1 klausul 1 lit. f i GDPR.

 

Google reCAPTCHA använder en kod inbäddad på webbplatsen, ett så kallat JavaScript, som en del av verifieringsmetoderna som möjliggör analys av din användning av webbplatsen, t.ex. med hjälp av cookies. Informationen som genereras automatiskt om din användning av denna webbplats, inklusive din IP-adress, överförs vanligtvis till en Google-server i USA och sparas där. Dessutom utvärderas andra cookies som lagras i din webbläsare relaterade till Googles tjänster av Google reCAPTCHA.
Denna tjänst innebär inte läsning eller lagring av personuppgifter från inmatningsfälten i respektive formulär som kontrolleras.

 

I den mån information överförs till Googles servrar i USA och sparas där, är det amerikanska Google LLC-företaget certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan visas here. Som ett resultat av avtalet mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt lämplig dataskyddsnivå för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

 

Du kan hindra Google från att samla in data som genereras av JavaScript eller cookies och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från Google som behandlar dessa data genom att ändra inställningarna i din webbläsare för att stoppa JavaScripts från att köras eller inställningen av cookies. Observera att detta kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

 

Du kan hitta mer information om Googles sekretesspolicy här.

 

Google-teckensnitt

Skriptkoden "Google Fonts" används på denna webbplats. Google Fonts är en tjänst som erbjuds av Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag med säte i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de). Detta tjänar till att skydda vårt legitima intresse av en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats, vilket har företräde vid intresseavvägningen i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f i GDPR. I detta sammanhang görs en anslutning mellan webbläsaren du använder och Googles servrar. Detta informerar Google om att vår webbplats har öppnats från din IP-adress.
I den mån information överförs till Googles servrar i USA och sparas där, är det amerikanska Google LLC-företaget certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan visas here. Som ett resultat av avtalet mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt lämplig dataskyddsnivå för företag som är certifierade enligt Privacy Shield. Mer information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy.

 

7.  Skicka påminnelser om recensioner via e-post

Påminnelse av recension via Trusted Shops

Om du har gett ditt uttryckliga samtycke under eller efter beställningen kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de) i enlighet med artikel 6 para 1 klausul 1 lit. a i GDPR. Detta för att de ska kunna skicka en e-postpåminnelse om att recensera produkter.

 

Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till ett av kontaktalternativen som beskrivs nedan eller genom att direkt kontakta Trusted Shops.

 

8.  Kontaktalternativ och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

- I enlighet med artikel 15 i GDPR har du rätt att begära information om de personuppgifter om dig som vi har behandlat i den utsträckning som beskrivs;

 

- I enlighet med artikel 16 i GDPR har du rätt att begära omedelbar korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har registrerade om dig;

 

- I enlighet med artikel 17 i GDPR har du rätt att begära radering av personuppgifter som vi har registrerade om dig om inte ytterligare behandling krävs

för att utöva din rätt till åsikts- och informationsfrihet,

för att uppfylla rättsliga skyldigheter,

av hänsyn till allmänintresset eller

för hävdande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk,

 

- I enlighet med artikel 18 i GDPR har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om

du bestrider uppgifternas riktighet;

behandlingen är olaglig men du motsätter dig att den raderas;

vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller

Du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21 i GDPR;

 

- I enlighet med artikel 20 i GDPR har du rätt att få de personuppgifter du har gett oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format eller att begära att uppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

- Enligt artikel 77 i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan i allmänhet kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostads- eller arbetsplats eller på vårt företags huvudkontor.

 

Om du har några frågor som rör insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, eller behöver information, korrigering, begränsning eller radering av data, samt återkallande av samtycke eller invändning mot en specifik användning av data, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontaktinformationen som finns på vår företagsinformationssida.

 

Dataskyddsombud:

dokuworks GmbH - Jens Herrmann
Birlenbacher 20
57078 Siegen

[email protected]

 

Rätt att invända

I den mån vi behandlar personuppgifter för att skydda våra legitima intressen, som har företräde vid intresseavvägningen enligt ovan, kan du invända mot denna databehandling med framtida verkan